Företaget Scanmet OÜ grundades 1999 där det erbjöd mekanisk slipning och polering av metall. Under tiden började man även att förarbeta produkter i rostfritt stål som legotillverkning.

 

2016 tog Scanmet över en tillverkning av produkter i tråd och 2017 startade man i en ny avdelning tillverkning av automatiserad utrustning till livsmedelsindustrin.

 

Från och med grundandet har det varit företagets mål att leverera tjänster och produkter av hög kvalitet till sina kunder. Trots att omvärlden och företagsklimatet har ändrat sig sedan Scanmets grundande, är det fortfarande samma mål som styr företaget och dess utveckling - precis som för tjugo år sedan.

 

Tack vare vår maskinpark, vår breda kompetens och ett starkt lag kan Scanmet erbjuda tjänster och produkter enligt kundernas krav och önskemål. Vi är en flexibel och trovärdig partner både när det rör sig om långvarig kontrakttillverkning men även när det handlar om engångsprojekt.