Livsmedelsindustri

PRODUCENT AV UTRUSTNING TILL LIVSMEDELSINDUSTRIN 

 
Scanmet OÜ är ett företag som tillverkar utrustning och komponenter av rostfritt stål:

 

  • Till slakterier
  • Till mejerier
  • Till fiskindustrin
  • Till bagerier
  • Till färdigmatsindustrin
  • Till grönsaksindustrin
  • Till tillverkare av alkohol och saft.

 

Tillverkningen av utrustning sker med utgångspunkt i projekt för att på bästa möjliga sätt lösa kundernas problem med hygien och materialhantering.

Vi tillverkar både unik utrustning men även serieproduktion.

 

Våra medarbetare har långvarig erfarenhet med projektering, tillverkning och idrifttagning av utrustning i den baltiska regionen samt i Skandinavien.