Produkter

I vårt sortiment av utrustning och komponenter ingår:

 

  • Olika band-, lamell- och skruvtransportörer samt transportbandlinjer med automatisk styrning.
  • Olika typer av lyft- och tipputrustning till vagnar, containrar och behållare.
  • Hygienutrustning och inventarier till produktionsutrymmen, skåp, hyllor och roterande bord.
  • Sterilisatorer till slakterier och produktionsutrymmen.
  • Slaktlinjer och fiskfileringslinjer.
  • Sorteringssystem.
  • Viktdoseringsapparat.
  • Behållare till uppsamling, förvaring, blandning, upptining och temperering.
  • Ergonomiska arbetsbord och städplattformar.
  • Andra lösningar som matchar dina behov - från tanke till nyckel!

 

Vi lägger stor vikt på utveckling och förbättring av produkter och utökar ständigt vårt sortiment.